Finanční řízení v České republice s důrazem na insolvenci a náklady zastoupení

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2012 - 31. prosince 2012
Řešitel: Ing. Tatiana Škerlíková, Ph.D., ACCA
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 111 200 Kč
Registrační číslo F1/24/2012
Číslo zakázky: IG104022

Projekty řešitele