Náklady reorganizace (dle Insolvenčního zákona v ČR) a způsoby jejich snižování v ČR

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2011 - 31. prosince 2011
Řešitel: Ing. Tatiana Škerlíková, Ph.D., ACCA
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 79 810 Kč
Registrační číslo 2/2011
Číslo zakázky: IG104021

Projekty řešitele