Mentor Training (Men Tra)

Mimo vědu a výzkum Mezinárodní

Doba řešení: 1. září 2020 - 31. srpna 2023
Řešitel: prof. PhDr. Libor Pavera, CSc.
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra didaktiky ekonomických předmětů (1030)

Spoluřešitel
Poskytovatel: Evropská komise
program: Erasmus+
výzva: KA2 Kolaborativní partnerství
Celkový rozpočet: 977 000 CZK
Registrační číslo 2020-1-SK01-KA201-078250
Číslo zakázky: ÚP103010