prof. PhDr. Libor Pavera, CSc.

Projekty řešitele:

Komplexní výzkum osobnosti učitele ekonomických předmětů na středních školách v ČR
IGA VŠE (IGA VŠE)
2018 - 2021

Fakulta financí a účetnictví: Katedra didaktiky ekonomických předmětů (1030)