prof. PhDr. Libor Pavera, CSc.

Projekty řešitele:

Mentor Training (Men Tra)
2020 - 2023
Evropská komise (EK)

Program: Erasmus+

Výzva: KA2 Kolaborativní partnerství

Fakulta financí a účetnictví
Katedra didaktiky ekonomických předmětů (1030)

Komplexní výzkum osobnosti učitele ekonomických předmětů na středních školách v ČR
2018 - 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra didaktiky ekonomických předmětů (1030)