Fakulta financí a účetnictví: Katedra didaktiky ekonomických předmětů

Řešené projekty

Akutní stresová zátěž v profesi vysokoškolského učitele
2024
Smluvní výzkum (smluvní)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra didaktiky ekonomických předmětů (1030)

Evaluace dopadů vlastních i partnerských programů na kompetence dětí
2024
Smluvní výzkum (smluvní)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra didaktiky ekonomických předmětů (1030)

Problematika distančního vzdělávání v kontextu středoškolského odborného vzdělávání
2022 - 2025
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra didaktiky ekonomických předmětů (1030)

Mentor Training (Men Tra)
2020 - 2023
Evropská komise (EK)

Program: Erasmus+

Výzva: KA2 Kolaborativní partnerství

Fakulta financí a účetnictví
Katedra didaktiky ekonomických předmětů (1030)

Faktor financí a podnikavosti z hlediska rozvoje lidského kapitálu
2018
Grantová agentura Akademické aliance (GA AA)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra didaktiky ekonomických předmětů (1030)

Komplexní výzkum osobnosti učitele ekonomických předmětů na středních školách v ČR
2018 - 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra didaktiky ekonomických předmětů (1030)

Autoevaluační rámec a evaluační kultura jako vědecky podložený základ pedagogické komunikace v systému řízení kvality v podminkách profesně orientované vysoké školy
2016 - 2017
Grantová agentura Akademické aliance (GA AA)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra didaktiky ekonomických předmětů (1030)

Implementace metody případové studie a ekonomických her do sekundárního vzdělávání v kontextu rozvoje ekonomického myšlení a zkvalitňování prostupnosti s terciárním vzděláváním
2015 - 2018
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra didaktiky ekonomických předmětů (1030)

Inovace předmětu „Didaktika cvičné firmy“ ve vztahu ke zkvalitnění přípravy absolventů Fakulty financí a účetnictví VŠE pro podnikovou praxi
2014
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2014

Fakulta financí a účetnictví
Katedra didaktiky ekonomických předmětů (1030)

Pedagogická příprava začínajících vysokoškolských učitelů a doktorandů na VŠE
2014
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2014

Fakulta financí a účetnictví
Katedra didaktiky ekonomických předmětů (1030)

Zkvalitňování prostupnosti sekundárního vzdělávání s terciárním vzděláváním v kontextu mezinárodních účetních standardů IFRS
2013 - 2014
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra didaktiky ekonomických předmětů (1030)

Zkvalitňování ekonomického vzdělávání v terciárním vzdělávání se zaměřením na vyšší odborné školy
2010
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra didaktiky ekonomických předmětů (1030)

Příprava magisterského studia oboru Učitelství ekonomických předmětů
2001
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta financí a účetnictví
Katedra didaktiky ekonomických předmětů (1030)

Koncepce rozvoje obchodních akademií a obchodních škol
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra didaktiky ekonomických předmětů (1030)

Projekt přípravy absolventů VŠ neučitelského zaměření k získání jednooborové učitelské kvalifikace
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta financí a účetnictví
Katedra didaktiky ekonomických předmětů (1030)

Provoz a další zkvalitňování činnosti centra fiktivních firem
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra didaktiky ekonomických předmětů (1030)

Provoz a další zkvalitňování činnosti Centra fiktivních firem ČR
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra didaktiky ekonomických předmětů (1030)

Restrukturalizace ekonomického vzdělání na státních a soukromých OA v ČR
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra didaktiky ekonomických předmětů (1030)

Srovnávací zkoumání fiktivních firem v rakouských a českých OA
Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Program: AKTION

Fakulta financí a účetnictví
Katedra didaktiky ekonomických předmětů (1030)