Fakulta financí a účetnictví: Katedra didaktiky ekonomických předmětů

Řešené projekty

Problematika distančního vzdělávání v kontextu středoškolského odborného vzdělávání
IGA VŠE (IGA VŠE)
2022 - 2025

Fakulta financí a účetnictví: Katedra didaktiky ekonomických předmětů (1030)

Faktor financí a podnikavosti z hlediska rozvoje lidského kapitálu
Grantová agentura Akademické aliance (GA AA)
2018

Fakulta financí a účetnictví: Katedra didaktiky ekonomických předmětů (1030)

Komplexní výzkum osobnosti učitele ekonomických předmětů na středních školách v ČR
IGA VŠE (IGA VŠE)
2018 - 2021

Fakulta financí a účetnictví: Katedra didaktiky ekonomických předmětů (1030)

Autoevaluační rámec a evaluační kultura jako vědecky podložený základ pedagogické komunikace v systému řízení kvality v podminkách profesně orientované vysoké školy
Akademická Aliance (GA AA)
2016 - 2017

Fakulta financí a účetnictví: Katedra didaktiky ekonomických předmětů (1030)

Implementace metody případové studie a ekonomických her do sekundárního vzdělávání v kontextu rozvoje ekonomického myšlení a zkvalitňování prostupnosti s terciárním vzděláváním
IGA VŠE (IGA VŠE)
2015 - 2018

Fakulta financí a účetnictví: Katedra didaktiky ekonomických předmětů (1030)

Zkvalitňování prostupnosti sekundárního vzdělávání s terciárním vzděláváním v kontextu mezinárodních účetních standardů IFRS
IGA VŠE (IGA VŠE)
2013 - 2014

Fakulta financí a účetnictví: Katedra didaktiky ekonomických předmětů (1030)

Zkvalitňování ekonomického vzdělávání v terciárním vzdělávání se zaměřením na vyšší odborné školy
IGA VŠE (IGA VŠE)
2010

Fakulta financí a účetnictví: Katedra didaktiky ekonomických předmětů (1030)

Příprava magisterského studia oboru Učitelství ekonomických předmětů
FRVŠ
2001

Fakulta financí a účetnictví: Katedra didaktiky ekonomických předmětů (1030)

Koncepce rozvoje obchodních akademií a obchodních škol
IGA VŠE (IGA VŠE)

Fakulta financí a účetnictví: Katedra didaktiky ekonomických předmětů (1030)

Projekt přípravy absolventů VŠ neučitelského zaměření k získání jednooborové učitelské kvalifikace
FRVŠ

Fakulta financí a účetnictví: Katedra didaktiky ekonomických předmětů (1030)

Provoz a další zkvalitňování činnosti centra fiktivních firem
MŠMT

Fakulta financí a účetnictví: Katedra didaktiky ekonomických předmětů (1030)

Provoz a další zkvalitňování činnosti Centra fiktivních firem ČR
MŠMT

Fakulta financí a účetnictví: Katedra didaktiky ekonomických předmětů (1030)

Restrukturalizace ekonomického vzdělání na státních a soukromých OA v ČR
IGA VŠE (IGA VŠE)

Fakulta financí a účetnictví: Katedra didaktiky ekonomických předmětů (1030)

Srovnávací zkoumání fiktivních firem v rakouských a českých OA
AKTION (AKTION)

Fakulta financí a účetnictví: Katedra didaktiky ekonomických předmětů (1030)