Pedagogická příprava začínajících vysokoškolských učitelů a doktorandů na VŠE

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 1. dubna 2014 - 30. listopadu 2014
Řešitel: Ing. Alena Králová, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra didaktiky ekonomických předmětů (1030)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: VŠE
program: IRS
výzva: IRS2014
Celkový rozpočet: 104 510 CZK
Registrační číslo IRS/MF/F1/10/2014
Číslo zakázky: RP103014

Projekty řešitele