Zkvalitňování prostupnosti sekundárního vzdělávání s terciárním vzděláváním v kontextu mezinárodních účetních standardů IFRS

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2013 - 31. prosince 2014
Řešitel: Ing. Kateřina Berková, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra didaktiky ekonomických předmětů (1030)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 268 540 Kč
Registrační číslo F1/5/2013
Číslo zakázky: IG103013