Implementace metody případové studie a ekonomických her do sekundárního vzdělávání v kontextu rozvoje ekonomického myšlení a zkvalitňování prostupnosti s terciárním vzděláváním

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2015 - 28. února 2018
Řešitel: Ing. Kateřina Berková, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra didaktiky ekonomických předmětů (1030)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 469 610 Kč
Registrační číslo 31/2015
Číslo zakázky: IG103015