Ing. Kateřina Berková, Ph.D.

Projekty řešitele:

Implementace metody případové studie a ekonomických her do sekundárního vzdělávání v kontextu rozvoje ekonomického myšlení a zkvalitňování prostupnosti s terciárním vzděláváním
IGA VŠE (IGA VŠE)
2015 - 2018

Fakulta financí a účetnictví: Katedra didaktiky ekonomických předmětů (1030)

Zkvalitňování prostupnosti sekundárního vzdělávání s terciárním vzděláváním v kontextu mezinárodních účetních standardů IFRS
IGA VŠE (IGA VŠE)
2013 - 2014

Fakulta financí a účetnictví: Katedra didaktiky ekonomických předmětů (1030)