Autoevaluační rámec a evaluační kultura jako vědecky podložený základ pedagogické komunikace v systému řízení kvality v podminkách profesně orientované vysoké školy

Věda a výzkum

Doba řešení: 15. července 2016 - 30. května 2017
Řešitel: doc. Ing. Mgr. Katarína Krpálková Krelová, PhD.
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra didaktiky ekonomických předmětů (1030)

Spoluřešitel
Poskytovatel: Grantová agentura Akademické aliance
Celkový rozpočet: 30 000 Kč
Registrační číslo GA/2016/9
Číslo zakázky: GO1030xy

Projekty řešitele