Grantová agentura Akademické aliance (GA AA)

Faktor financí a podnikavosti z hlediska rozvoje lidského kapitálu
2018
Grantová agentura Akademické aliance (GA AA)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra didaktiky ekonomických předmětů (1030)

Autoevaluační rámec a evaluační kultura jako vědecky podložený základ pedagogické komunikace v systému řízení kvality v podminkách profesně orientované vysoké školy
2016 - 2017
Grantová agentura Akademické aliance (GA AA)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra didaktiky ekonomických předmětů (1030)