Faktor financí a podnikavosti z hlediska rozvoje lidského kapitálu

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2018 - 31. prosince 2018
Řešitel: doc. Ing. Mgr. Katarína Krpálková Krelová, PhD.
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra didaktiky ekonomických předmětů (1030)

Spoluřešitel
Poskytovatel: Grantová agentura Akademické aliance
Celkový rozpočet:
Registrační číslo GA/7/2018
Číslo zakázky: GO1030xx