Faktor financí a podnikavosti z hlediska rozvoje lidského kapitálu

Doba řešení: 1. března 2018 - 31. prosince 2018
Řešitel: Ing. Katarína Krpálková Krelová, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví: Katedra didaktiky ekonomických předmětů (1030)
Agentura: Grantová agentura Akademické aliance (GA AA)
Registrační číslo GA/7/2018
Číslo zakázky: GO1030xx