Ing. Katarína Krpálková Krelová, Ph.D.

Projekty řešitele:

Faktor financí a podnikavosti z hlediska rozvoje lidského kapitálu
Grantová agentura Akademické aliance (GA AA)
2018

Fakulta financí a účetnictví: Katedra didaktiky ekonomických předmětů (1030)

Autoevaluační rámec a evaluační kultura jako vědecky podložený základ pedagogické komunikace v systému řízení kvality v podminkách profesně orientované vysoké školy
Akademická Aliance (GA AA)
2016 - 2017

Fakulta financí a účetnictví: Katedra didaktiky ekonomických předmětů (1030)