Projekt přípravy absolventů VŠ neučitelského zaměření k získání jednooborové učitelské kvalifikace

Věda a výzkum

Doba řešení: -
Řešitel: prof. Ing. Ondřej Asztalos, CSc.
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra didaktiky ekonomických předmětů (1030)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Fond rozvoje vysokých škol
Celkový rozpočet:
Registrační číslo
Číslo zakázky: ÚD103092