prof. Ing. Ondřej Asztalos, CSc.

Projekty řešitele:

Zkvalitňování ekonomického vzdělávání v terciárním vzdělávání se zaměřením na vyšší odborné školy
IGA VŠE (IGA VŠE)
2010

Fakulta financí a účetnictví: Katedra didaktiky ekonomických předmětů (1030)

Projekt přípravy absolventů VŠ neučitelského zaměření k získání jednooborové učitelské kvalifikace
FRVŠ

Fakulta financí a účetnictví: Katedra didaktiky ekonomických předmětů (1030)

Restrukturalizace ekonomického vzdělání na státních a soukromých OA v ČR
IGA VŠE (IGA VŠE)

Fakulta financí a účetnictví: Katedra didaktiky ekonomických předmětů (1030)