prof. Ing. Ondřej Asztalos, CSc.

Projekty řešitele:

Zkvalitňování ekonomického vzdělávání v terciárním vzdělávání se zaměřením na vyšší odborné školy
2010
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra didaktiky ekonomických předmětů (1030)

Projekt přípravy absolventů VŠ neučitelského zaměření k získání jednooborové učitelské kvalifikace
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta financí a účetnictví
Katedra didaktiky ekonomických předmětů (1030)

Restrukturalizace ekonomického vzdělání na státních a soukromých OA v ČR
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra didaktiky ekonomických předmětů (1030)