Zkvalitňování ekonomického vzdělávání v terciárním vzdělávání se zaměřením na vyšší odborné školy

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2010 - 31. prosince 2010
Řešitel: prof. Ing. Ondřej Asztalos, CSc.
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra didaktiky ekonomických předmětů (1030)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 150 000 Kč
Registrační číslo F1/7/2010
Číslo zakázky: IG103010

Projekty řešitele