Problematika distančního vzdělávání v kontextu středoškolského odborného vzdělávání

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2022 - 28. února 2025
Řešitel: PhDr. Tereza Vacínová, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra didaktiky ekonomických předmětů (1030)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 406 440 CZK
Registrační číslo F1/9/2022
Číslo zakázky: IG103012
Projekt se zabývá aktuální problematikou distančního vzdělávání, resp. blended learningu, zejména na středních školách vyučujících některý z ekonomických předmětů. Soustřeďuje se na sekundární školství. Jeho cílem je zmapovat situaci při uplatňování distančního vzdělávání, jehož pozitiva se naplno projevila zejména na jaře 2020 v souvislosti s celosvětovou pandemií. Připravené školy, pedagogové i žáci/studenti přešli z přímé, prezenční výuky na výuku distanční, resp. pomocí blended learningu přenesli prezenční výuku ze škol do domovů. Není tomu však ve všech regionech, ve všech školách, nikoliv každý učitel je patřičně vzdělán, ne všichni žáci/studenti dokážou používat digitální technické prostředky a technologie. Projekt se zaměří zejména na oblast ekonomického vzdělávání a na zjišťování kladů a záporů distančního vzdělávání, a to na příkladu konkrétních škol, konkrétních učitelů a konkrétních skupin žáků/studentů. Jedním z cílů je optimalizovat distanční vzdělávání, najít jeho efektivní místo ve školské soustavě a vzdělávacím systému sekundárního odborného školství.
Výstupy budou prezentovány na pravidelných workshopech, prostřednictvím článků a studií v domácích i zahraničních časopisech a sbornících.

Projekty řešitele