Komplexní výzkum osobnosti učitele ekonomických předmětů na středních školách v ČR

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2018 - 28. února 2021
Řešitel: prof. PhDr. Libor Pavera, CSc.
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra didaktiky ekonomických předmětů (1030)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 596 700 Kč
Registrační číslo F1/7/2018
Číslo zakázky: IG103028

Projekty řešitele