Průzkum aktuálních souvislostí finančního výkaznictví neziskových organizací v ČR

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2011 - 31. prosince 2011
Řešitel: Ing. Miroslav Hálek
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 120 060 Kč
Registrační číslo 22/2011
Číslo zakázky: IG105061

Projekty řešitele