Ing. Miroslav Hálek

Projekty řešitele:

Výzkum transparentnosti a dostupnosti výročních zpráv (účetních závěrek) veřejných a nestátních neziskových organizací
IGA VŠE (IGA VŠE)
2012

Fakulta financí a účetnictví: Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Průzkum aktuálních souvislostí finančního výkaznictví neziskových organizací v ČR
IGA VŠE (IGA VŠE)
2011

Fakulta financí a účetnictví: Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)