Koncepty oceňování v účetnictví akvizicí a fúzí a jejcih vliv na výši a strukturu vlastního kapitálu versus věrný a poctivý obraz spojení podniků ve finančním účetnictví

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2010 - 31. prosince 2010
Řešitel: prof. Ing. Hana Vomáčková, CSc.
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 267 000 Kč
Registrační číslo F1/18/2010
Číslo zakázky: IG105040

Projekty řešitele