prof. Ing. Hana Vomáčková, CSc.

Projekty řešitele:

Koncepty oceňování v účetnictví akvizicí a fúzí a jejcih vliv na výši a strukturu vlastního kapitálu versus věrný a poctivý obraz spojení podniků ve finančním účetnictví
IGA VŠE (IGA VŠE)
2010

Fakulta financí a účetnictví: Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Koncepce finančního účetnictví pro věrné a poctivé zobrazení akvizicí a fúzí (podnikových kombinací)
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2003 - 2005

Fakulta financí a účetnictví: Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Účetnictví akvizací, fúzí a jiných vlastnických změn
Grantová agentura České republiky (GAČR)
1999 - 2000

Fakulta financí a účetnictví: Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)