The determinants of accounting quality in emerging and transitioning economies

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2021 - 31. prosince 2021
Řešitel: Ing. Libor Závodný
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: MŠMT Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Celkový rozpočet: 670 824 Kč
Registrační číslo 15/2021
Číslo zakázky: ES105030

Projekty řešitele