Ing. Libor Závodný

Projekty řešitele:

The determinants of accounting quality in emerging and transitioning economies
2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: MŠMT Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Fakulta financí a účetnictví
Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)