Výnosové křivky a vývoj ekonomiky

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2010 - 31. prosince 2011
Řešitel: PhDr. Petr Jablonský, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 296 700 Kč
Registrační číslo F1/24/2010
Číslo zakázky: IG102020

Projekty řešitele