Pokročilé metody modelování finančních rizik

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2012 - 31. prosince 2013
Řešitel: PhDr. Petr Jablonský, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 665 940 Kč
Registrační číslo F1/6/2012
Číslo zakázky: IG102022

Projekty řešitele