Dynamika finančních a ekonomických veličin v kontextu vnější rovnováhy

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2020 - 28. února 2023
Řešitel: doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra měnové teorie a politiky (1060)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 2 868 360 CZK
Registrační číslo F1/3/2020
Číslo zakázky: IG106030
Projekt je věnován dynamice finančních a ekonomických veličin v kontextu vnější rovnováhy a je zaměřen na dílčí oblasti výzkumu souvislostí mezi reálnými a finančními veličinami v rámci vnější solventnosti ekonomik (např. kurzová politika, determinanty úspor a investic, cenová konkurenceschopnost exportu, rovnovážná reálná úroková míra, zátěžové testování platební bilance a bankovního sektoru, aplikace limitů úvěrové dynamiky, asymetrické distribuce růstu HDP a inflace). Cílem projektu je empiricky analyzovat jednotlivé vztahy pomocí širokého spektra moderních ekonometrických metod.