doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D.

Projekty řešitele:

Dynamika finančních a ekonomických veličin v kontextu vnější rovnováhy
IGA VŠE (IGA VŠE)
2020 - 2023

Fakulta financí a účetnictví: Katedra měnové teorie a politiky (1060)

Anticyklické politiky a vnější rovnováha v modelu cílování inflace
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2018 - 2020

Fakulta financí a účetnictví: Katedra měnové teorie a politiky (1060)

Makrofinanční stabilita a finanční cyklus v zemích s negativní čistou investiční pozicí
IGA VŠE (IGA VŠE)
2017 - 2020

Fakulta financí a účetnictví: Katedra měnové teorie a politiky (1060)

Finanční a hospodářský cyklus
IGA VŠE (IGA VŠE)
2014 - 2016

Fakulta financí a účetnictví: Katedra měnové teorie a politiky (1060)

Dynamika cen finančních aktiv a ekonomický cyklus
IGA VŠE (IGA VŠE)
2012 - 2013

Fakulta financí a účetnictví: Katedra měnové teorie a politiky (1060)

Měnové a regulatorní aspekty nestability finančních trhů
IGA VŠE (IGA VŠE)
2010 - 2011

Fakulta financí a účetnictví: Katedra měnové teorie a politiky (1060)