Fakulta financí a účetnictví: Katedra měnové teorie a politiky

Řešené projekty

Odborné stanovisko a návrh revize procesů tvorby prognóz, podpůrných analýz a jejich vtělení do měnově-politického doporučení a rozhodování ČNB
2024
Smluvní výzkum (smluvní)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra měnové teorie a politiky (1060)

Dynamika reálných a finančních veličin v kontextu měnové a makro/mikroobezřetnostní politiky
2023 - 2026
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra měnové teorie a politiky (1060)

Exploring the unconventional determinants of income and wealth inequality
2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: MŠMT Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Fakulta financí a účetnictví
Katedra měnové teorie a politiky (1060)

Effects of foreign capital flows: structural approach
2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: MŠMT Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Fakulta financí a účetnictví
Katedra měnové teorie a politiky (1060)

Dynamika finančních a ekonomických veličin v kontextu vnější rovnováhy
2020 - 2023
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra měnové teorie a politiky (1060)

Online aktivita a finanční trhy
2020 - 2022
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra měnové teorie a politiky (1060)

Anticyklické politiky a vnější rovnováha v modelu cílování inflace
2018 - 2020
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra měnové teorie a politiky (1060)

Makrofinanční stabilita a finanční cyklus v zemích s negativní čistou investiční pozicí
2017 - 2020
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra měnové teorie a politiky (1060)

Finanční a hospodářský cyklus
2014 - 2016
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra měnové teorie a politiky (1060)

Dynamika cen finančních aktiv a ekonomický cyklus
2012 - 2013
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra měnové teorie a politiky (1060)

Dopady investování suverénních fondů na světovou alokaci majetku
2010 - 2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra měnové teorie a politiky (1060)

Měnové a regulatorní aspekty nestability finančních trhů
2010 - 2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra měnové teorie a politiky (1060)

Nestabilita finančních trhů a efektivnost jejich regulace
2010 - 2012
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra měnové teorie a politiky (1060)

Nelineární dynamika v peněžní ekonomii a financích. Teorie a empirické modely.
2009 - 2011
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra měnové teorie a politiky (1060)

Regulace transferových cen
2008 - 2010
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra měnové teorie a politiky (1060)

Centrum základního výzkumu pro dynamickou ekonomii a ekonometrii
2006 - 2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra měnové teorie a politiky (1060)

Inflace v malé otevřené ekonomice, její monetární a nemonetární činitelé
2006 - 2008
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra měnové teorie a politiky (1060)

Nelineární dynamické ekonomické systémy: Teorie a aplikace
2003 - 2007
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra měnové teorie a politiky (1060)

Reakční funkce centrální banky a vlády v procesu obnovování makroekonomické rovnováhy (simulační model malé otevřené ekonomiky)
2003 - 2005
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra měnové teorie a politiky (1060)

The Currency Substitution in a Transitional Economy
2003 - 2004
Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium (CERGE - EI)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra měnové teorie a politiky (1060)

Dynamika výnosnosti aktiv. Aplikace na českou ekonomiku
2000 - 2002
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra měnové teorie a politiky (1060)

8.Komparace měnových agregátů ČR a Dánska
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra měnové teorie a politiky (1060)

Analýza fungování finančního trhu a bankovního systému v ČR
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra měnové teorie a politiky (1060)