Dopady investování suverénních fondů na světovou alokaci majetku

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2010 - 31. prosince 2011
Řešitel: doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr.
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra měnové teorie a politiky (1060)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 308 640 Kč
Registrační číslo F1/16/2010
Číslo zakázky: IG106030x

Projekty řešitele