doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr.

Projekty řešitele:

Dopady investování suverénních fondů na světovou alokaci majetku
2010 - 2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra měnové teorie a politiky (1060)

Regulace transferových cen
2008 - 2010
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra měnové teorie a politiky (1060)