doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr.

Projekty řešitele:

Dopady investování suverénních fondů na světovou alokaci majetku
IGA VŠE (IGA VŠE)
2010 - 2011

Fakulta financí a účetnictví: Katedra měnové teorie a politiky (1060)

Regulace transferových cen
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2008 - 2010

Fakulta financí a účetnictví: Katedra měnové teorie a politiky (1060)