Regulace transferových cen

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2008 - 31. prosince 2010
Řešitel: doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr.
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra měnové teorie a politiky (1060)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 1 551 000 Kč
Registrační číslo GA402/08/0271
Číslo zakázky: GA106018 x

Projekty řešitele