Dynamika výnosnosti aktiv. Aplikace na českou ekonomiku

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2000 - 31. prosince 2002
Řešitel: prof. Dr. Ing. Jan Kodera, CSc.
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra měnové teorie a politiky (1060)

Hlavní řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 1 196 000 Kč
Registrační číslo GA402/00/0439
Číslo zakázky: GAx106010