Centrum základního výzkumu pro dynamickou ekonomii a ekonometrii

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2006 - 31. prosince 2011
Řešitel: prof. Dr. Ing. Jan Kodera, CSc.
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra měnové teorie a politiky (1060)

Hlavní řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Celkový rozpočet: 7 438 000 Kč
Registrační číslo LC06075
Číslo zakázky: GŠ100016