prof. Dr. Ing. Jan Kodera, CSc.

Projekty řešitele:

Nelineární dynamika v peněžní ekonomii a financích. Teorie a empirické modely.
2009 - 2011
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra měnové teorie a politiky (1060)

Centrum základního výzkumu pro dynamickou ekonomii a ekonometrii
2006 - 2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra měnové teorie a politiky (1060)

Nelineární dynamické ekonomické systémy: Teorie a aplikace
2003 - 2007
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra měnové teorie a politiky (1060)

Dynamika výnosnosti aktiv. Aplikace na českou ekonomiku
2000 - 2002
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra měnové teorie a politiky (1060)