prof. Dr. Ing. Jan Kodera, CSc.

Projekty řešitele:

Nelineární dynamika v peněžní ekonomii a financích. Teorie a empirické modely.
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2009 - 2011

Fakulta financí a účetnictví: Katedra měnové teorie a politiky (1060)

Centrum základního výzkumu pro dynamickou ekonomii a ekonometrii
MŠMT
2006 - 2011

Fakulta financí a účetnictví: Katedra měnové teorie a politiky (1060)

Nelineární dynamické ekonomické systémy: Teorie a aplikace
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2003 - 2007

Fakulta financí a účetnictví: Katedra měnové teorie a politiky (1060)

Dynamika výnosnosti aktiv. Aplikace na českou ekonomiku
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2000 - 2002

Fakulta financí a účetnictví: Katedra měnové teorie a politiky (1060)