Nelineární dynamické ekonomické systémy: Teorie a aplikace

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. října 2003 - 30. září 2007
Řešitel: prof. Dr. Ing. Jan Kodera, CSc.
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra měnové teorie a politiky (1060)

Hlavní řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 10 424 000 Kč
Registrační číslo GA402/03/H057
Číslo zakázky: GA106033