Nelineární dynamika v peněžní ekonomii a financích. Teorie a empirické modely.

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2009 - 31. prosince 2011
Řešitel: prof. Dr. Ing. Jan Kodera, CSc.
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra měnové teorie a politiky (1060)

Hlavní řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 8 433 000 Kč
Registrační číslo GA402/09/H045
Číslo zakázky: GA106019