Reakční funkce centrální banky a vlády v procesu obnovování makroekonomické rovnováhy (simulační model malé otevřené ekonomiky)

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2003 - 31. prosince 2005
Řešitel: prof. Ing. Martin Mandel, CSc.
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra měnové teorie a politiky (1060)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 1 630 000 Kč
Registrační číslo GA402/03/1292
Číslo zakázky: GA106013

Projekty řešitele