prof. Ing. Martin Mandel, CSc.

Projekty řešitele:

Inflace v malé otevřené ekonomice, její monetární a nemonetární činitelé
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2006 - 2008

Fakulta financí a účetnictví: Katedra měnové teorie a politiky (1060)

Reakční funkce centrální banky a vlády v procesu obnovování makroekonomické rovnováhy (simulační model malé otevřené ekonomiky)
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2003 - 2005

Fakulta financí a účetnictví: Katedra měnové teorie a politiky (1060)

Analýza fungování finančního trhu a bankovního systému v ČR
IGA VŠE (IGA VŠE)

Fakulta financí a účetnictví: Katedra měnové teorie a politiky (1060)