prof. Ing. Martin Mandel, CSc.

Projekty řešitele:

Inflace v malé otevřené ekonomice, její monetární a nemonetární činitelé
2006 - 2008
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra měnové teorie a politiky (1060)

Reakční funkce centrální banky a vlády v procesu obnovování makroekonomické rovnováhy (simulační model malé otevřené ekonomiky)
2003 - 2005
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra měnové teorie a politiky (1060)

Analýza fungování finančního trhu a bankovního systému v ČR
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra měnové teorie a politiky (1060)