Inflace v malé otevřené ekonomice, její monetární a nemonetární činitelé

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2006 - 31. prosince 2008
Řešitel: prof. Ing. Martin Mandel, CSc.
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra měnové teorie a politiky (1060)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 1 696 000 Kč
Registrační číslo GA402/06/0209
Číslo zakázky: GA106016