Dynamika reálných a finančních veličin v kontextu měnové a makro/mikroobezřetnostní politiky

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2023 - 28. února 2026
Řešitel: prof. Ing. Martin Mandel, CSc.
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra měnové teorie a politiky (1060)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 1 986 790 CZK
Registrační číslo F1/14/2023
Číslo zakázky: IG106013
Projekt je věnován dynamice finančních a ekonomických veličin v kontextu měnové a makro/mikroobezřetnostní politiky centrálních bank. Cílem projektu je analyzovat dynamiku kapitálového vybavení bank, chování bank v reakci na aplikaci nových kapitálových požadavků a destabilizační jednání správců podílových fondů, dále pak prozkoumat efekty politik centrální banky na distribuci příjmů/majetku a kvantifikovat dílčí vztahy mezi saldem běžného účtu, saldem hospodaření vlády, čistými zahraničními aktivy, zadlužením vlády a domácností, rovnovážným měnovým kurzem a šedou ekonomikou v kontextu měnové a makroobezřetnostní politiky.