Nestabilita finančních trhů a efektivnost jejich regulace

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2010 - 31. prosince 2012
Řešitel: prof. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc.
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra měnové teorie a politiky (1060)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 3 274 000 Kč
Registrační číslo P402/10/0289
Číslo zakázky: GA106010y

Projekty řešitele