prof. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc.

Projekty řešitele:

Nestabilita finančních trhů a efektivnost jejich regulace
2010 - 2012
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra měnové teorie a politiky (1060)

Zvyšování odborné i pedagogické úrovně akadem. Pracovníků
2003
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Rektorát
Rektor a sekretariát (9011)

8.Komparace měnových agregátů ČR a Dánska
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra měnové teorie a politiky (1060)