prof. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc.

Projekty řešitele:

Nestabilita finančních trhů a efektivnost jejich regulace
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2010 - 2012

Fakulta financí a účetnictví: Katedra měnové teorie a politiky (1060)

Zvyšování odborné i pedagogické úrovně akadem. Pracovníků
MŠMT
2003

Rektorát: Rektor a sekretariát (9011)

8.Komparace měnových agregátů ČR a Dánska
IGA VŠE (IGA VŠE)

Fakulta financí a účetnictví: Katedra měnové teorie a politiky (1060)