Rektorát: Rektor a sekretariát

Řešené projekty

Rozvoj využití metod e-Learningu na VŠE
2003 - 2005
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Rektorát
Rektor a sekretariát (9011)

Zvyšování odborné i pedagogické úrovně akadem. Pracovníků
2003
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Rektorát
Rektor a sekretariát (9011)