Zvyšování odborné i pedagogické úrovně akadem. Pracovníků

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2003 - 31. prosince 2003
Řešitel: prof. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc.
Pracoviště: Rektorát
Rektor a sekretariát (9011)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Celkový rozpočet:
Registrační číslo 135/2a
Číslo zakázky: ÚDR100022

Projekty řešitele