8.Komparace měnových agregátů ČR a Dánska

Věda a výzkum

Doba řešení: -
Řešitel: prof. Ing. Jaroslava Durčáková, CSc.
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra měnové teorie a politiky (1060)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet:
Registrační číslo 120/8
Číslo zakázky: IG106092