Rozvoj využití metod e-Learningu na VŠE

Doba řešení: 1. ledna 2003 - 31. prosince 2005
Řešitel: prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Pracoviště: Rektorát: Rektor a sekretariát (9011)
Agentura: MŠMT
Registrační číslo 373/1c
Číslo zakázky: ÚDR901213