Rozvoj využití metod e-Learningu na VŠE

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2003 - 31. prosince 2005
Řešitel: prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Pracoviště: Rektorát
Rektor a sekretariát (9011)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Celkový rozpočet:
Registrační číslo 373/1c
Číslo zakázky: ÚDR901213