prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.

Projekty řešitele:

Administrativa SV-F1
2022 - 2025
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Fakulta financí a účetnictví (1000)

Rozvoj využití metod e-Learningu na VŠE
2003 - 2005
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Rektorát
Rektor a sekretariát (9011)

Analýza příčin a důsledků české finanční krize v 90. Letech
2002 - 2004
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Analýza příčin problému finančního systému v ČR a možnosti jejich řešení
2000 - 2001
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)