Analýza příčin problému finančního systému v ČR a možnosti jejich řešení

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2000 - 31. prosince 2001
Řešitel: prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 104 000 Kč
Registrační číslo 1/00
Číslo zakázky: IG10203X