Analýza příčin a důsledků české finanční krize v 90. Letech

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2002 - 31. prosince 2004
Řešitel: prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 1 713 000 Kč
Registrační číslo GA402/02/1308
Číslo zakázky: GA102032